Warunki korzystania z witryny

Jako autor tej witryny, dołożyłem starań, aby prezentowane materiały były możliwie dokładne i poprawne. Jednak przepisy dotyczące budownictwa i metody działania zmieniają się z czasem, dlatego nie mogę gwarantować, że wszystkie znajdujące się tu informacje są w pełni aktualne i precyzyjne. Prezentowane materiały należy traktować więc jedynie jako opinie. Trzeba ponadto pamiętać, że zawartość witryny jest w nieregularnych odstępach czasu poprawiana i uzupełniana - jej treść może zatem, nawet w istotnych kwestiach, bez uprzedzenia ulec zmianie.

Dlatego zanim zastosujesz którąkolwiek poradę z tej witryny, wiedz, że wskazówki zawarte w dokumentach tu zamieszczonych nie muszą być dokładne ani wyczerpywać całości zagadnień których dotyczą, a każda rzeczywista sytuacja budowlana jest odmienna i wymaga indywidualnego potraktowania. Dlatego za każdym razem z namysłem podchodź do prezentowanych tu opinii, a w razie potrzeby zasięgnij rady jeszcze innych specjalistów. Jako autor witryny w żadnym wypadku nie będę przyjmował na siebie odpowiedzialności za skutki mechanicznego (tj. niedostosowanego do konkretnej sytuacji) stosowania informacji zamieszczonych w tej witrynie. Mogę jednak służyć konsultacjami dotyczącymi zakresu mojej wiedzy i doświadczenia.

Korzystanie z niniejszej witryny automatycznie oznacza akceptację powyższych warunków.

mgr inż. Łukasz Kozicki