Materiały pomocnicze do projektowania

Mapki stref obliczeniowych

Opracowane własnym staraniem mapki stref przydante do projektowania.

Projektowanie konstrukcji drewnianych

Opis typowych konstrukcji z drewna klejonego - wybór rodzaju konstrukcji w zależności od rozmiarów obiektu.

Pomoce do AutoCAD'a

Przydatne skrypty w AutoLISP-ie, bloki do pobrania (przykłady bloków dynamicznych).