Hala dużej Ujeżdzalni - Hipodrom w Sopocie

Obiekt
Projekt budowlany i wykonawczy dachu Hali Dużej Ujeżdżalni w Sopocie, ul. Polna 2. Opracowanie w ramach Projektu Rewaloryzacji historycznego Zespołu Hipodromu w Sopocie na zlecenie f-my Primes S.C. z Gdańska.
Zakres prac
Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe oraz opracowanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej dachu.
Rodzaj konstrukcji
Łuki drewniane bez ściągu, rozpiętość konstrukcji drewnianej 44m.
Wykonawca
N.D.I. Sopot. Realizacja w trakcie (2013)
Strona www obiektu
Rewitalizacja Historycznego Zespołu Hipodromu w Sopocie wraz z remontem i rozbudową

W trakcie montażu, 04-2013

 

Zakryty dach, 07-2013