Hala sportowa - SP5 w Wartkowicach

Obiekt
Projekt wykonawczy konstrukcji z drewna klejonego przekrycia szkolnej hali sportowej w Wartkowicach, ul. Legionw Polskich 5, do projektu arch. Michaa Otomaskiego.
Zakres prac
Obliczenia statyczno-wytrzymaociowe oraz opracowanie dokumentacji wykonawczej konstrukcji dachu.
Rodzaj konstrukcji
uki drewniane o zmiennej krzywinie, bez cigu, rozpito konstrukcji drewnianej 20m.
Strona www Architekta
Hala sportowa w Wartkowicach

W trakcie montau, 07-2009