Pomoce do AutoCAD'a

Przydatne skrypty w AutoLISP-ie

Nazwa Opis Autor
Block Replace Zamiana wybranych wstawień bloków na inny blok; można również zamieniać linie na bloki (początek linii -> punkt wstawienia, koniec - obrót bloku). Można określic kąt o jaki ma być obrócony nowo wstawiony blok w stosunku do poprzedniego bloku. Nowy blok musi być już zdefiniowany w rysunku i przynajmniej raz wstawiony. Łukasz Kozicki
Delete Proxy Usunięcie z rysunku DWG obiektów Proxy. Xanadu.cz
Delete Shapes Usunięcie z rysunku odniesień do brakujących plików *.shx. Autodesk / Xanadu.cz
Double Line Skrypt do rysowania podwójna linią, z czasów kiedy nie istniało polecenie MLINE. Autodesk
Fix Block "Naprawia bloki" - redefiniuje je w taki sposób, by wszystkie ich składniki znajdowały się na warstwie 0 (jak należy zwykle robić) oraz ich kolor był określony wg koloru przypisanego do wstawienia bloku ("ByBlock"). Manu-Soft
Field Link Rysuje tymczasowe odnośniki pomiędzy polami (Field) a obiektami z których pobierana jest zawartość pola. Przydatne np. w wypadku tworzenia zestawienia pomieszczeń skorelowanego z poliliniami obejmującymi powierzchnie pomieszczeń. CadStudio.cz
Find Shape Znajduje gdzie zostały użyte kształty (Shape), które mogą wymagać wgrania odpowiednich plików *.shx do rysunku. Może to być uciążliwe, jeśli rysunki otrzymaliśmy z zewnętrznego źródła, bez dołączonych przypisanych plików *.shx. Po zidentyfikowaniu miejsca wystąpienia można np. usunąć Shape z rysunku lub przedefiniować zależny od niego obiekt (np. definicję typu linii). R.K. McSwain
Image Adjust Pozwala na niezależne ustawienie współczynników skali wzdłuż osi X i Y wstawionych do rysunku plików graficznych. Przydatne np. do kalibracji zeskanowanych podkładów czy map. CadStudio.cz
Make Block Tworzenie anonimowego bloku. ?
Modyfikacja zmiennej Modemacro Wyświatlanie w lewym dolnym narożniku AutoCAD'a, oprócz współrzędnych kursora, również aktualnego stylu wymiarowania i stylu tekstu. Przykład zastosowania wyrażeń języka DIESEL. Łukasz Kozicki
OverDimCol Znajduje wszystkie wymiary, w których pomierzona wartość wymiaru została zmodyfikowana ręcznie lub zastąpiona arbitralnie ustaloną. CadStudio.cz
PolyArea Sumuje powierzchnie wybranych zamkniętych polilinii. Tee Square Graphics
Regular Draw Wyrównuje wierzchołki wszystkich wybranych obiektów do równych współrzędnych na podstawie aktualnej wartości SNAPUNIT (wialkośći skoku kursora). Uwaga: pracuje wyłacznie na współrzędnych globalnych, więc w wypadku np. wyrównywania skośnej sekcji budynku - należy najpierw część rysunku skopiować i obrócić do pozycji równoległej do osi X i Y. ?
Toggle Block Zmienia Insert bloku w MInsert i na odwrót (Minsertów nie można eksplodować, zwykłe Inserty można). Łukasz Kozicki
Unanonymize Zmienia blok anonimowy, tj. o nazwie zaczynającej się od "*U" w zwyczajny blok. Bloków anonimowych nie możne "ręcznie" wstawiać ani redefiniować. Fabricated Designs

 

Bloki do AutoCAD'a

Nazwa Opis Autor
"Cegły" Popularne elementy ścienne drobnowymiarowe: cegła, porotherm, silka, ytong - z odpowiednimi wymiarami. Przykład bloku dynamicznego. Łukasz Kozicki
Formatki Formatki rysunkowe o wymiarach od A4 do 1067x1200mm. Przykład autoskalowalnego (Annotative) bloku dynamicznego. Łukasz Kozicki
HEB_100-320 Profile od HEB 100 do HEB 320. Przykład bloku dynamicznego. Łukasz Kozicki
Słup Słup konstrukcyjny o przekroju zmiennym ze skokiem 5mm, z kreskowaniem jako słup żelbetowy lub drewniany (słoje drewna lub X). Przykład bloku dynamicznego. Łukasz Kozicki
Time Stamp Blok, którego zawartość automatycznie się aktualizuje, pokazując datę utworzenia rysunku, ostatniego zapisu i wydruku pliku oraz jego lokalizację i użytkownika. Przykład zastosowania wyrażeń języka DIESEL. Łukasz Kozicki
Ślimacznica złotego podziału Blok ułatwiający rysowanie z wykorzystaniem złotego podziału. Artykuł na temat wykorzystania tego bloku: Designing with the Golden Rectangle in AutoCAD. Scott Onstott
Podziałka złotego podziału Blok ułatwiający dobór wymiarów obiektów, tak by zależne wymiary spełniały zasadę złotego podziału. Artykuł w Wikipedii: Złoty podział. Łukasz Kozicki