Mapki stref obliczeniowych

Jako pomoc dla projektantów zamieszczamy opracowane własnym staraniem mapki stref przydante do projektowania. Mapki wykonano o wiele dokładniej niż te, które są zawarte w normach projektowych, ale nie można zagwarantowac ich bezbłędności i projektant może je stosować wyłącznie na własną odpowiedzialność.

Śnieg Wiatr Przemarzanie Temperatury
Mapa - śnieg Mapa - wiatr Mapa - przemarzanie Mapa - klimat