Typowe gabaryty dźwigarów drewnianych

Przedstawione poniżej zalecane długości dźwigarów z drewna klejonego należy traktować jako przykładowe, wynikające nie z norm, ale z doświadczenia projektowego i znajomości ograniczeń produkcyjnych znacznej części fabryk wielkogabarytowych konstrukcji i belek z drewna klejonego (np. dotyczących ekonomicznych ograniczeń gabarytów produkowanych przekrojów drewnianych, których przekroczenie powoduje gwałtowne zwiększenie kosztów produkcji lub transportu). Zalecane gabaryty konstrukcji przyjęto przy założeniu zachowania typowego rozstawu między sąsiednimi elementami nośnymi konstrukcji, jaki zazwyczaj wynosi od 5,0m do 6,0m.

Dźwigar prosty poziomy lub ułożony w spadku
 • Rozpiętość L: 10-20m
 • Wysokość przekroju H: 1/12-1/15·L
Dźwigar 2-spadowy (2-trapezowy) z poziomym spodem
 • Rozpiętość L: 10-35m
 • Maksymalna wysokość przekroju H: 1/10-1/15·L, nie więcej niż 4m
 • Spadek dachu α: zalecany 2-4o
Dźwigar łukowy
 • Rozpiętość L: 20-40m
 • Wysokość przekroju H: 1/10-1/15·L
 • Wypiętrzenie f: nie więcej niż 1/20·L
 • Promień łuku na spodzie R: nie mniej niż 4·L
 • Należy sprawdzać rozciąganie w poprzek włókien drewna.
Dźwigar bumerangowy (spód łukowy, góra 2-spadowa)
 • Rozpiętość L: 10-35m
 • Maksymalna wysokość przekroju H: 1/10-1/15·L, nie więcej niż 4m
 • Spadek dachu: nie więcej niż 14o
 • Przy podporach spadek na spodzie nie może być większy niż spadek na górze
 • Promień łuku na spodzie R: zalecany większy niż 2·L
 • Należy sprawdzać rozciąganie w poprzek włókien drewna.
Ustrój 3-przegubowy z dźwigarów prostych, ze sciągiem stalowym
 • Rozpiętość L: 20-45m
 • Wysokość przekroju H: 1/15-1/20·L
 • Spadek dachu α: zalecany nie mniej niż 20o
Ustrój 3-przegubowy z dźwigarów łukowych, ze sciągiem stalowym
 • Rozpiętość L: 20-45m
 • Wysokość przekroju H: 1/15-1/20·L
 • Wypiętrzenie łuku f: nie mniej niż 1/10·L