Mapa stref klimatycznych

Strefy klimatyczne zgodne z obowiązujacą normą PN-EN 12831:2006, (strefy identyczne jak w poprzedniej normie PN-82/B-02403) - opracowanie własne. Kliknij żeby powiększyć:

Mapa stref klimatycznych wg PN-EN 12831:2006

Z uwagi na małą dokładność załącznika graficznego do normy dot. instalacji ogrzewczych w budynkach PN-EN 12831:2006, powyższą mapkę stref klimatycznych Polski należy traktować jedynie orientacyjnie.

Mapa służy do obliczania przenikalności cieplnej przegród budowlanych. Mapy służące do obliczania obciążenia konstrukcji różnicą temperatur między powierzchnią zewnątrzną a wewnętrzną zawiera norma PN-EN 1991-1-5.

Wartości obliczeniowe temperatury zewnętrznej
StrefaProjektowa temp. zewnętrzna [oC]Średnia roczna temp. zewnętrzna [oC]
I-167,7
II-187,9
III-207,6
IV-226,9
V-245,5

 

Przedstawiona mapka stref klimatycznych jest udostępniana publicznie na licencji Creative Commmons - uznanie autorstwa pod warunkiem oznaczenia pochodzenia mapki z serwisu www.drewno-klejone.com. Do wykonania mapki wykorzystano mapy Polski opracowane przez wikipedystę Aotearoa - dziękuję.