Mapa stref przemarzania gruntu

Strefy głębokości przemarzania gruntu do projektowania posadowienia budynków; na podstawie PN-81/B-02030; norma ta została prawdzie zastąpiona przez PN-EN 1997-1:2008, ale tej ostatniej brak jest mapy przemarzania. Zatem do momentu wydania poprawki zawierającej nową mapę z najnowszymi poprawkami, pozostaje do stosowania mapa z nieaktualnej normy. Opracowanie własne. Kliknij żeby powiększyć:

Mapa stref przemarzania gruntu wg PN-81/B-02030

Z uwagi na małą dokładność załącznika graficznego do normy dot. posadownienia budynków PN-81/B-02030, powyższą mapkę stref przemarzania należy traktować jedynie orientacyjnie.

Przedstawiona mapka stref przemarzania gruntu jest udostępniana publicznie na licencji Creative Commmons - uznanie autorstwa pod warunkiem oznaczenia pochodzenia mapki z serwisu www.drewno-klejone.com. Do wykonania mapki wykorzystano mapy Polski opracowane przez wikipedystę Aotearoa - dziękuję.