Mapa stref śniegowych

Strefy śniegowe zgodne z obowiązujacą normą PN-EN 1991-1-3:2005 (strefy identyczne jak w poprzedniej normie PN-80/B-02010/Az1:2006 ze zmianą z roku 2006) - opracowanie własne. Kliknij żeby powiększyć:

Mapa stref śniegowych wg PN-80/B-02010/Az1:2006

Z uwagi na małą dokładność załącznika graficznego do zmiany Az1 normy obciążeń śniegiem PN-80/B-02010, powyższą mapkę stref śniegowych należy traktować jedynie orientacyjnie.

Wartości charakterystyczne obciążenia gruntu śniegiem
StrefaObciążenie qk [kN/m2]
10,007·A - 1,40 ; qk ≥ 0,70
20,90
30,006·A - 0,60 ; qk ≥ 1,20
41,60
50,93·exp(0,00134·A) ; qk ≥ 2,00
A = wysokość [m] nad poziomem morza

 

Przedstawiona mapka stref śniegowych jest udostępniana publicznie na licencji Creative Commmons - uznanie autorstwa pod warunkiem oznaczenia pochodzenia mapki z serwisu www.drewno-klejone.com. Do wykonania mapki wykorzystano mapy Polski opracowane przez wikipedystę Aotearoa - dziękuję.