Mapa stref wiatrowych

Strefy wiatrowe zgodne z obowiązujacą normą PN-EN 1991-1-4:2008 (strefy identyczne jak w poprzedniej normie PN-77/B-02011/Az1:2009 ze zmianą z roku 2009) - opracowanie własne. Kliknij żeby powiększyć:

Mapa stref wiatrowych wg PN-77/B-02011/Az1:2009

Z uwagi na małą dokładność załącznika graficznego do zmiany Az1 normy obciążeń wiatrem PN-77/B-02011, powyższą mapkę stref wiatrowych należy traktować jedynie orientacyjnie.

Wartości charakterystyczne ciśnienia prędkości wiatru
StrefaObciążenie qk [kN/m2]
A ≤ 300mA > 300m
I0,300,30·[1+0,0006·(A-300)]2
II0,42
III0,300,30·[1+0,0006·(A-300)]2·[(20000-A)/(20000+A)]
A = wysokość [m] nad poziomem morza

 

Przedstawiona mapka stref wiatrowych jest udostępniana publicznie na licencji Creative Commmons - uznanie autorstwa pod warunkiem oznaczenia pochodzenia mapki z serwisu www.drewno-klejone.com. Do wykonania mapki wykorzystano mapy Polski opracowane przez wikipedystę Aotearoa - dziękuję.