Zastosowanie konstrukcji z drewna klejonego

Ekonomiczne projektowanie konstrukcji drewnianych

Rozpiętość dachu lub innej konstrukcji z drewna klejonego często decyduje o tym jakie rodzaje dźwigarów można w wypadku określonej konstrukcji zastosować, albo zastosowanie jakich dźwigarów drewnianych ma ekonomiczne uzasadnienie. W przypadku małych rozpiętości dźwigarów dachowych lub płatwi zazwyczaj będą to belki proste. Przy średnich rozpiętościach konstrukcji drewnianej- dźwigary dwuspadowe lub (zazwyczaj droższe ale bardziej efektowne) dźwigary łukowe lub tzw. "bumerangowe". Przy większych rozpiętościach konstrukcji lepiej jest zastosować proste lub łukowe dźwigary ze sciągiem.

Typowe rozstawy elementów konstrukcji drewnianej

Zalecane gabaryty konstrukcji przyjęto przy założeniu zachowania typowego rozstawu między sąsiednimi elementami nośnymi konstrukcji, jaki zazwyczaj wynosi od 5,0m do 6,0m. W pewnych okolicznościach dyktowanych np. względami architektonicznymi celowe może być zagęszczenie elementów konstrukcyjnych lub ich podwojenie - zamiast zastosowania innego typu konstrukcji. Zagęszczenie elementów konstrukcyjnych może być także konieczne w wypadku ciężkich dachów - np. dachów "zielonych" czy płyty żelbetowej wylewanej na konstrukcji drewnianej - albo w wypadku projektowania konstrukcji narażonej na znaczne obciążenia klimatyczne.

Znaczenie obciążeń klimatycznych

Obciążenie śniegiem zazwyczaj jest najistotniejszym obciążeniem klimatycznym. Jednak przy projektowaniu niektórych konstrukcji, np. magazynów o znacznej wysokości składowania lub obiektów zlokalizowanych w pobliżu akwenów wodnych, należy pamiętać że decydujące dla obliczeń konstrukcji mogą się okazać nie obciążenia śniegiem, ale obciążenia wiatrem, szczególnie dlatego że nowe normy projektowe oparte na Eurocode znacznie zwiększają znaczenie wiatru.